Fatma Yılmaz-ELMAS

DiasporaHaber Okurlarına Bir MERHABA

Sizlere farklı bir heyecanla yeniden sıcak bir MERHABA diyerek test yayınımızı tamamlayıp normal yayına geçişimizi duyurmak istiyoruz. Test süreci tamamlanan DiasporaHaber, nihayet daha geniş bir kitleye sesini duyurmak için sizlerin karşısında.
4 Haziran 2018

Değerli okurlarımız,

Sizlere farklı bir heyecanla yeniden sıcak bir MERHABA diyerek test yayınımızı tamamlayıp normal yayına geçişimizi duyurmak istiyoruz. Epey yoğun bir hazırlık ve test sürecini tamamladığımız internet yayın portalımız DiasporaHaber nihayet daha geniş bir kitleye sesini duyurmak için sizlerin karşısında.

Yapıcı hedeflerle çıktığımız bu yolda tüm ekip adına öncelikle sizlere yayın portalımızda keyifli ve doyurucu bir seyir diliyorum.

En başında şunu belirtmek isterim ki sadece bir haber medyası olarak kalmayıp aynı zamanda iletişim platformu oluşturma hedefi çerçevesinde, ulus-ötesi bağların gelişimine katkı sunma gayreti içerisinde olacağız.

***

Dünya üzerinde kendileri veya aileleri doğdukları ülkeden farklı yerlerde yaşayan insan sayısı hızla artıyor. Keza bu kişilerin geldikleri ülkelerle ve orada yaşayan insanlarla iletişim kurabilmelerini sağlayacak teknolojik imkânlar da artıyor ve çeşitleniyor.

Yeni iletişim teknolojilerinin, genel olarak tüm göçmen kitlelerin geldikleri ülkelerle kurdukları ulus-ötesi bağları nasıl şekillendirdiğini görmek ise hiç zor değil. Özellikle medya iletişim araçları, anavatanı dışında yaşayan göçmen topluluklar için, ulus-ötesi bağların teminini sağlayan önemli faktörlerden biri.

Dünyada göçmen kompozisyonu sürekli değişime uğrasa da göçmen nüfuslar bakımından ulus-ötesi bağları en kuvvetli şekilde geliştirenler arasında diaspora yer alıyor. DiasporaHaber de politik ve ekonomik açıdan ulus-devlet sınırlarını aşan Türkiye kökenli geniş topluluğu, yani Türk diasporasını merkeze alarak, medya iletişim kanalıyla, ipin ucundan tutmaya karar vermiş durumda.

***

Bugün içinden geçilen süreç, aslında bir ‘yabancı’ ya da ‘göçmen kökenli’ olmak için maalesef doğru zaman değil gibi görünüyor. Zira yabancı/göçmen-karşıtı söylem, siyasette ‘güvenli bölge’ ilân edilmiş gibi. Aşırı-sağ partiler genel olarak yükselişte. Dahası, genel siyasi eğilimlere bakıldığında, ırkçılığa varan ayrımcı söylemin özellikle Avrupa’da aşırı sağın tekelinden çıkıp siyasetin merkezinde zemin bulduğunu söylemek mümkün. Irkçılık, ırksal üstünlük ideolojisinin sınırlarını epey aşarak İslamofobi de dâhil farklı boyutlarıyla hayatın pek çok alanında hissedilir durumda. Çok-kültürlülük pek çok ülkede söylemde kalırken asimilasyona uzanan stratejilerle şekillenen göç yaklaşımları, göçmen grupların entegrasyon ve sosyal dışlanma bağlamında yaşadığı sorunlara zemin oluşturmaya oldukça müsait. Sosyo-ekonomik hakların farklı ülkelerde farklı düzeylerde tanınmasıyla entegrasyon sorunlarına yol açan yapılanma, göçmen ve azınlık grupların topluma entegre olma kapasitelerini tek taraflı olarak sorgulatırken önyargıları da büyük ölçüde besliyor.

Medyanın kullandığı dil de genel itibariyle göçmen ve yabancı karşıtı iklimin bahara dönmesine pek yardımcı olmuyor. Sadece üslup meselesi de değil; ele alınan konularda tematik bir denge ihtiyacının olduğu da ortada.

***

Bugün anavatan Türkiye dışında yaşayan yerleşik Türk toplumu, göçmenlik statüsünün ötesinde, özellikle yeni nesiller itibariyle, mesken ülkelerde asli unsura dönüşmüş durumda. Hem anavatan Türkiye hem de farklı coğrafyalarda birbirleri ile kurdukları ulus-ötesi bağlar takdire değer. Öte yandan, meydana getirdikleri yeni toplumsal oluşum bağlamında, Türk diasporasının, anavatan Türkiye ve mesken ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyo-kültürel işbirliklerin odak noktası olma potansiyeli de yadsınamayacak kadar önemli.

Dolayısıyla Türk diasporasının gündemi, bugün sadece siyasi tartışmaların ve kamuoyu algısının hapsedildiği genel havaya indirgenemeyecek kadar çeşitlilikle dolu aslında. Mevcut tartışmalar ve olumsuzluklar karşısında diasporanın sesi olmanın yanı sıra işbirlikleri, kültürel-sermaye ilişkileri ve hayatın tüm renkleriyle tematik bir denge gözetmek ve gündemi belirlemek; tartışmaları ve olması beklenen yaklaşımı doğru zemine çekerek belirleyici olma fırsatını bizlere sunuyor.

DiasporaHaber, yayın anlayışı bakımından, bu tematik dengeyi içerikleriyle sizlere sunuyor olacak. İslamofobi, sosyo-kültürel ayrımcılık, ekonomik eşitsizlikler, anadil sorunu ve dahası, yıllardır süregiden önemli birer gerçeklik. Fakat sadece güvensizlik değil ‘güven’ inşa eden bir gündemi kovalamak da önemli. Kapsamlı dosyalar, yaşam hikâyeleri, yorumlar ve söyleşilerle sahadaki gerçekliği her yönüyle doğru örneklemlerle sizlere aktarıyor olacağız.

Asıl önemli olan habere ulaşmanın yanı sıra, nitelikli analiz ve çıkarımlarla bu bilgileri tamamlayıp desteklemek. Her haber başlı başına bir veri ve bütünün parçası aslında; bu verinin bundan sonrası için ne ifade ettiği bütünün içinde nerede konumlandığı ise rutin havadis veren anlık yaklaşımın çerçevesini genişletmekle görülebilir. DiasporaHaber söz konusu olunca, yayın takvimini ve profilini, bu çerçeveyi, olabildiğince tekdüze habercilik akışının dışına taşıracak şekilde tasarladık.

Ayrıca iletişimi yoğun bir yayıncılık tasavvuruyla interaktif bir platform olabilmek için çaba sarf ediyor olacağız. Bu sayede toplumlar arası köprüler kuran ve kalkınmada önemli bir yeri bulunan Türk diasporasının kendine özgü etkileşim ağına ve potansiyeline dikkat çekmek istiyoruz. Türkçe dilindeki yayınımız ile bu etkileşim ve iletişim ağının anavatandaki nitelikli ve samimi bir ayağı olmak gayesindeyiz.

Zor olanı hedeflediğimizin farkındayız.

Umarız özgün bir takvimle çalışan habercilik vasfının yanı sıra analitik düşünce mecrası üretmeye çabalayan bir yayıncılık anlayışıyla, ulus-ötesi bağlara katkıda bulunmak için çıktığımız bu yolda, siz okuyucularımızın da görüşleri ve de yapıcı eleştirileriyle önemli mesafeler kat ederiz.

 

Dr. Fatma Yılmaz-ELMAS
DiasporaHaber

Genel Yayın Koordinatörü

 

fy.elmas@diasporahaber.com
@fy_elmas