DiasporaHaber Cevaplıyor

Anavatanı dışında yaşayan topluluklara bakıldığında, ulus-ötesi bağları güçlü tutanlar arasında bugün Türk toplumu ön sıralarda geliyor. Yurtdışında yaşayan yerleşik Türk toplumunun gündemini anavatana taşıyan DiasporaHaber, bu bağlamda anavatan ile yurtdışı Türkler arasındaki köprünün ayaklarını birleştiren bir iletişim platformu olma vasfını devam ettiriyor.   

Eğitimden sağlığa, siyasal katılımdan devlet hizmetlerine farklı alanlarda yurtdışı Türklerin aklına takılan sorulara sade ve güvenilir cevaplar bulabilmek için DiasporaHaber araştırmalar yapıyor. Sizlerden gelen soruları dikkate alıyor, #DiasporaHaberCevaplıyor