HAKKIMIZDA

DiasporaHaber olarak, birbirine uzak coğrafyaları ve farklı kültürel atmosferlerde tecrübe edilen deneyimleri bir araya getiren ve ‘eş zamanlı’ kılan yeni bir internet yayıncılığı ve iletişim alanı üretmek amacıyla karşınızdayız.

DiasporaHaber, siz okuyucularımız ve takipçilerimiz için sadece nitelikli bir haber arşivine sahip değil. Aynı zamanda sizlere Türkçe dilinde entelektüel birikiminizi besleyebilecek e-dergi tadında keyifli bir yayıncılık sunuyoruz. Güvenilir bir haber kaynağı olmanın yanı sıra, analitik düşünce mecrası olma hedefini taşıyoruz.

Bugün göç ve göçmenlik olgusuna ait pek çok kavram, travmatik süreçlerin ve bir krizin parçası olarak güncel tartışmalarda ve medyada yer buluyor. Çağımız iletişim araçlarıyla beraber sınırlar belki de olmadığı kadar geçirgen hâle gelirken göçmen toplulukların kompozisyonu da giderek farklılaşıyor. Ancak konjonktürel gelişmelere odaklanan uluslararası gündem içinde, medyada ve farklı yayın ağlarında göç ve göçmenliğe ait konular giderek daha kısır bir alana hapsedilerek ele alınıyor.

 

Hâlbuki günümüzde göç ve özellikle de diaspora, ulus-ötesi bağları pek çok alanda kesiştiren özelliği ve dinamik yapısıyla uluslararası ilişkilerin önemli bir parçası konumunda.

 

DiasporaHaber, tam da bu noktadan konuya yaklaşıyor. Minimalist bir gündem takibinin ötesine geçerek aidiyetin coğrafi sınırlara bağlı kalmadığı bu formuna, yani göçmenlik ve diasporaya, daha geniş bir pencereden bakmaya çalışan bir yayın organı.

 

Pek tabii bu pencere, yayın dili itibariyle de, öncelikle yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli geniş toplumun gündemine açılıyor.


İletişim platformu vasfı

 

Anavatanı dışında yerleşik Türk toplumu, göçmenlik statüsünün ötesinde, birkaç nesildir yaşadıkları ülkelerin asli unsuruna dönüşmüş durumda. Öte yandan pek çok göçmen ve diasporik topluluk açısından olduğu gibi, bir o kadar da göç öncesi ağlar, kültürel ve sermaye ilişkileri ön planda olmaya devam ediyor. Kuşaklar boyunca anavatana bağlılık konusunda özverili bir devamlılık gösteren ve özgün kimliğini muhafaza eden yurtdışındaki Türk toplumu, aslında bir o kadar da kendine özgü bir topluluk. Mevcut ilişki ağı içinde, kendilerinin bugün yaşadıkları ülkeler ile anavatan Türkiye arasında önemli bir bağlantı ve köprü görevi gördüğü gerçeğini yadsıyamayız.

 

DiasporaHaber, bu köprünün her iki ayağını birleştiren bir iletişim platformu olarak da karşınızda. İnternet yayıncılığı bağlamında önemli bir boşluğu doldururken özellikle yurtdışındaki Türk toplumunun her yönüyle kendi gündemine ve diasporik kimlikle ilgili tüm tartışmalara ve analizlere vakıf olabileceği bir platform görevi icra etme amacını taşıyor.


Yayıncılık anlayışı

 

Pek çok açıdan modern diasporik topluluklara özgü unsurların atfedildiği yurt dışındaki Türk toplumunun özel bir ilgiyi ve yayın sahasını hak ettiği düşüncesiyle yola çıktık.

 

Yola çıkılan bu düşünce doğrultusunda DiasporaHaber, doğru ve nitelikli bilginin oluşturacağı farkındalığın gücüne inanıyor. Bu bilinçle, yayın portalımıza, güncel bilgi akışını analitik bir perspektifle harmanlayan analizlere yer vererek farklılık yaratma amacı taşıyan bir yayıncılık anlayışı hâkim.

 

Göç ve diaspora, dinamik olgular; DiasporaHaber de küreselleşme ve ulus-ötesi ağların etkileşim süreçlerinin etkisiyle şekillenen bu olguların dinamizmi ile uyumlu bir yayın profili çiziyor.

 

Güncel haber akışının yanı sıra ele alınan özel dosyalar, kapsamlı söyleşiler ile multimedya destekli analizler ve yayınlar aracılığıyla hem gündemi takip eden hem de gündem belirleyen özgün bir yayın takvimiyle çalışıyor olacağız.

 

Doğru, güvenilir, teyit edilmiş bilgiyi aktarmak ve tarafsız olmak ise en önemli yayın ilkelerimiz arasında yer alıyor.